O artystce

Edukację muzyczną rozpoczęła w 1994 roku na Wydziale Wokalnym Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu.
W 2003 roku ukończyła z wysoką notą studia na Wydziale Wokalno–Aktorskim Akademii Muzycznej w Poznaniu, w klasie śpiewu solowego prof. Antoniny Kowtunow.
Podczas studiów muzycznych brała udział w licznych koncertach oraz mistrzowskich kursach wokalnych, m.in. u prof. Heleny Łazarskiej (Wiedeń) oraz warsztatach wokalnych prof. André Orlowitza (Kopenhaga).
W 1997 roku ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim a w roku 2007 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych z dziedziny filozofii.
Artystka wykonuje muzykę wokalną różnych epok i stylów.

W swoim repertuarze posiada utwory z gatunku muzyki sakralnej, oratoryjno–kantatowej, operowej, operetkowej oraz pieśniarskiej.
Śpiewaczka koncertowała m.in. w ramach prestiżowego cyklu koncertów „Wieczory Tumskie” (Wrocław 2006 r.) oraz podczas Bytomskiego Festiwalu Organowego (Bytom 2008 r.).
Od 2006 r. współpracuje z wrocławską Fundacją na rzecz kultury „Studium Culturae Ecclesiae” uczestnicząc w organizowanych pod patronatem prof. dra hab. Ks. Metropolity Mariana Gołębiewskiego cyklach koncertów muzyki poważnej poprzedzanych prelekcjami o tematyce teologicznej-„Verbum cum Musica”. 
W roku 2019 wydała książkę pt. "Żona Boga", a w roku 2020 tomik wierszy pt. "Poezje". W 2021 roku ukazał się audiobook pt. "Żona Boga".