Muzyka rozrywkowa dla mam

       Czas omija miejsca które pamiętamy

       Jazz, kolędy i klasyka     

       Wieczory Tumskie     

       Verbum cum Musica